Chính sách giải quyết khiếu nại

Phụ kiện JENZ luôn nỗ lực mang đến trải nghiệm mua sắm trực tuyến tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi thấu hiểu rằng đôi khi có thể xảy ra sự cố và luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến giao dịch trên website PhukienJENZ.com.

Phụ kiện JENZ khuyến khích các bên liên quan giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán, hòa giải hoặc thương lượng để đạt được phương án giải quyết hài hòa và hiệu quả nhất.

I. Quy trình giải quyết khiếu nại

Bước 1: Gửi khiếu nại

 • Khách hàng có thể gửi khiếu nại về hàng hóa, dịch vụ vận chuyển trên PhukienJENZ.com thông qua một trong các cách sau:

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý khiếu nại

 • Phụ kiện JENZ sẽ tiếp nhận khiếu nại và liên hệ làm rõ các yêu cầu của khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu.
 • Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, Phụ kiện JENZ sẽ đề xuất biện pháp giải quyết phù hợp và hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất.

Bước 3: Xác minh và xử lý

 • Khiếu nại Đổi/Trả hàng: Được xử lý theo Chính Sách Đổi Trả của Phụ kiện JENZ.
 • Các tranh chấp khác: Phụ kiện JENZ có thể yêu cầu khách hàng cung cấp thêm thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và đưa ra hướng xử lý thích hợp.

Bước 4: Chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền (nếu cần)

 • Trong trường hợp Phụ kiện JENZ đã nỗ lực giải quyết khiếu nại nhưng sự việc vượt quá khả năng và thẩm quyền của Phụ kiện JENZ, chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng đưa vụ việc ra cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

II. Trách nhiệm của các bên

1. Nhà Cung Cấp và Khách hàng:

 • Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin/tài liệu liên quan đến sản phẩm/dịch vụ/giao dịch tranh chấp.
 • Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

2. Phụ kiện JENZ:

 • Sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến Nhà Cung Cấp và Khách hàng nếu được các bên liên quan đồng ý hoặc trong phạm vi được luật pháp cho phép.
 • Trong trường hợp lỗi thuộc về Nhà Cung Cấp, Phụ kiện JENZ sẽ gửi thông báo vi phạm đến Nhà Cung Cấp.
 • Nếu Nhà Cung Cấp không khắc phục vi phạm trong vòng 30 ngày, Phụ kiện JENZ sẽ chấm dứt hợp tác, gỡ bỏ sản phẩm khỏi website và yêu cầu bồi thường cho Khách hàng.

III. Giải quyết tranh chấp

 • Phụ kiện JENZ khuyến khích việc giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, thỏa thuận giữa các bên.
 • Trường hợp không thể giải quyết mâu thuẫn bằng phương thức thương lượng, các bên có quyền đưa vụ việc đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết.
 • Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại PhukienJENZ.com đều sẽ được giải quyết theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Phụ kiện JENZ cam kết tạo dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, công bằng, và bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên liên quan.